Соболев С.Л. - Некоторые применения функционального анализа в математической физике

Название:
Некоторые применения функционального анализа в математической физике
Автор:
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
2.17 КБ
23
Скачать
Ця книга є істотно перероблений перевиданням моїх лекцій «Деякі застосування функціонального аналізу математичної фізики», виданих в 1950 році Видавництвом Ленінградського університету і перевиданих без змін у 1962 році в м. Новосибірську, а також переведених в КНР (1959), США (1963), Японії (1963), НДР (1964). У даному виданні виправлені помилки і похибки, уточнено деякі визначення і формулювання теорем, додані пояснення і зроблені поправки в ряді доказів, бібліографічні дані примітки, внесені редакційні зміни. У книгу за пропозицією Про. А. Олійник як доповнення до розділі III поміщена моя стаття «Новий метод вирішення задачі Коші для лінійних нормальних гіперболічних рівнянь», опублікована в журналі «Математичний збірник» за 1936 рік (короткий виклад результатів цієї статті міститься в замітці «Задача Коші в просторі функціоналів», надрукованій в «Доповідях АН СРСР» за 1935 рік). Ця стаття є природним продовженням § 21 гл. III. Опа містить виклад основ теорії узагальнених функцій і рішення задачі Коші для рівняння гіперболічного другого порядку в просторі функциопалов (узагальнених функцій, розподілів). Переклад статті з французького виконаний В. П. Паламодовым. Їм написані примітки до цієї статті..