Pdf "Катренко А.В. - Дослідження операцій"

Название:
Дослідження операцій
Тип работы:
pdf
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
108 Mb
58
Скачать
В підручнику викладені основні поняття та методологія операційного дослідження, методи та задачі дослідження операцій, наведені алгоритми розв'язання задач пошуку оптимальних рішень. Розглянуті предмет та задачі дослідження операцій, задачі лінійного програмування та методи їх розв'язання (прямий, двоїстий, модифікований симплекс-метод та метод Данціґа-Вулфа для розв'язання блочних задач лінійного програмування), транспортна задача, потокові задачі оптимізації на мережах; цілочисельні задачі (методи Ґоморі, розгалужень та границь, задача про комівояжера), основні підходи до розв'язання задач багатокритерійної оптимізації. Викладені методи планування на мережах (СРМ та PERT), ігрові задачі (ігри двох осіб, основні поняття позиційних та кооперативних ігор), задачі масового обслуговування та управління запасами, динамічне програмування, методи розв'язання нелінійних оптимізаційних задач.