Djvu "Сафроняк О.В., Чернюх Б.В. - Abecedarium Latinum. Латинський буквар"

Название:
Abecedarium Latinum. Латинський буквар
Тип работы:
djvu
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
6 МБ
65
Скачать
У навчальному посібнику, побудованому за тематичним принципом, подаються початкові відомості з латинської мови. Кожна тема (Стародавній Рим, школа, сім’я, римське військо, знамениті римляни, міфологія та ін.) складається з ілюстративного матеріалу та необхідних текстових пояснень. До кожної теми подаються відповідна лексика, а також крилаті латинські вислови. В кінці розміщені латинсько-український словник і методичні поради для вчителя. Матеріал посібника може використовуватися як на заняттях з латинської мови, так і під час вивчення курсу “Історія стародавнього світу”.
Для учнів середньої школи, вчителів, керівників гуртків іноземних мов, а також усіх, хто самостійно вивчає латинську мову.

В учебном пособии, построенном по тематическому принципу, подаются начальные сведения из латинского языка. Каждая тема (Древний Рим, школа, семья, римское войско, знаменитые римляне, мифология и др..) Состоит из иллюстративного материала и необходимых текстовых пояснений. К каждой теме подаются соответствующая лексика, а также крылатые латинские выражения. В конце размещены латинско-украинский словарь и методические советы для учителя. Материал пособия может использоваться как на занятиях по латинскому языку, так и при изучении курса "История древнего мира". Для учащихся средней школы, учителей, руководителей кружков иностранных языков, а также всех, кто самостоятельно изучает латинский язык.