Pdf "О.О. Селіванова - Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми"

Название:
Сучасна лінгвістика: напрями і проблеми
Тип работы:
pdf
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Размер:
23 Mb
60
Скачать
У підручнику вперше у вітчизняній лінгвістиці систематизовано та проаналізовано головні напрями світового мовознавства з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання. Представлено як традиційні лінгвістичні дисципліни, категорійно-понятійний апарат яких є відносно усталеним, так і нові галузі, що отримали поширення протягом останніх десятиліть, як-от: лінгвометодологія, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, лінгвоконцептологія, прикладне мовознавство, теорія мовленнєвого впливу, політична лінгвістика, нейролінгвістичне програмування, міжкультурна комунікація, дискурсологія тощо.