Доклад "Янка Купала Беларус"

Название:
Янка Купала Беларус
Тип работы:
Доклад
Размер:
8.1 КБ
64
Скачать

Нарадзi?ся Янка Купала (Iван Дамiнiкавiч Луцэвiч) ? сям?i малазямельнага арандатара ? ноч на 7 лiпеня (25 чэрвеня) 1882 года недалека ад Мiнска, у фальварку Вязынка. Нараджэнне яго супала са старажытным народным святам Купалля, назву якога паэт узя? у якасцi псе?данiма. Закончы?шы Бяларуцкае народнае вучылiшча (1898), Янка Купала вучы?ся на агульнаадукацыйных курсах Чарняева ? Пецярбургу (1909 – 1913), у Маско?скiм унiверсiтэце Шаня?скага (1915). Пасля смерцi бацькi (1902) працава? вандро?ным наста?нiкам (дiрэктарам), пiсарам у судовага следчага ? Радашковiчах, малодшым прыказчыкам на Сенненшчыне, практыкантам i памочнiкам вiнакура на броварах у маёнтках.

У 1908 годзе Янка Купала прыеха? у Вiльню, дзе працава? бiблiятэкарам у прыватнай бiблiятэцы “веды” Данiловiча i супрацо?нiча? у газеце “Наша нiва”. З кастрычнiка 1913 года зно? у Вiльнi, супрацо?нiк “Беларускага выдавецкага таварыства”, рэдактар “Нашай нiвы” (1914 – 1915).

У студзенi 1916 года Янка Купала бы? прызваны ? армiю: служы? у Мiнску, Полацку i Смаленску. Пасля абвяшчэння БССР пераеха? са Смаленска нак сталае жыхарства ? Мiнск. Працава? загадчыкам бiблiятэкi пры Беларускай хатцы, рэдагава? часопiсы “Рунь” i “Вольны сцяг”, бы? адным з iнiцыятара? стварэння Беларускага дзяржа?нага унiверсiтэта, Iнстытута беларускай культуры, аб?яднання “Полымя”. У 1925 годзе яму было прысуджана званне народнага паэта Беларусi.

Хваля арышта?, якая ?летку 1930 года пракацiлася сярод белпрускiх пiсьменнiка?, дзеяча? навукi i культуры, не абмiнула i Янку Купалу. Яго рэгулярна выклiкалi на допыты ? ДПУ, патрабавалi паказання? аб “контррэвалюцыйнай” арганiзацыi “Саюз вызвалення Беларусi”, лiдэрам якой ён нiбыта бы?. Даведзены да адчаю, ён 27 лiстапада 1930 года зрабi? спробу самагубства. На шчасце,жыццё паэта ?далося выратаваць. У гады Вялiкай Айчыннай вайны жы? у пасёлку Пячышчы каля Казанi i ? Маскве.