Enija Solomone - Melnais engelis

Enija Solomone - Melnais engelis
Название:
Melnais engelis
Автор:
Аудиоформат:
Онлайн чтение
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
Год:
2014
112
Скачать
<p>Kops bernu dienam Edija Svona sapno par atriebibu, tacu toreiz vinai nacas pamest pilsetu. Tagad vina ir atgriezusies. Brunojusies ar vardu sarakstu, meitene katram iesaistitajam atstaj dveseli stindzinosu pieminu – ka atgadinajumu par to, ka uz vina rokam ir asinis. Edijas teva asinis. Edijai pasai par sausmam, saraksta minetie cilveki cits pec cita mirst… Pilsetas serifs Holts Drenens nespej izskirties starp jutam pret Ediju un pieradijumiem, kas liecina par meitenes lidzdalibu slepkavibas un kuriem vins ta ari nespej noticet.</p>