Anatoliĭ Ivanovich Danilenko, M. M. Zahumennov, Instytut ekonomiky (Nat︠s︡ionalʹna akademii︠a︡ nauk Ukraïny) - Naukovy沫 visnyk Uz汀hhorods使koho universytetu

Anatoliĭ Ivanovich Danilenko, M. M. Zahumennov, Instytut ekonomiky (Nat︠s︡ionalʹna akademii︠a︡ nauk Ukraïny) - Naukovy沫 visnyk Uz汀hhorods使koho universytetu
Название:
Naukovy沫 visnyk Uz汀hhorods使koho universytetu
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
64
Скачать